TRANG THÔNG TIN CHÍNH

Bản đồ vị trí, địa điểm Trường Tiểu học Đông Hải C

ấp Phước Thiện và ấp Hồ Tàu xã Đông Hải, H.Duyên Hải, Trà Vinh

* Lịch sử phát triển:

- Năm 1998 là điểm trực thuộc trường Phổ thông cơ sở Đông Hải, là những nhà tre lá nhỏ để xoá mù cho hai ấp Hồ Tàu.

- Năm 2004 đưa vào giảng dạy ở điểm Phước Thiện trực thuộc trường Tiểu học Đông Hải.

- Tháng 04/2006 được đầu tư kiên cố của các tổ chức trong và ngoài nước và tách ra khỏi trường Tiểu học Đông Hải và lấy tên là Trường Tiểu học Đông Hải C.

- Hiện nay Bộ môn có 19 cán bộ - nhân viên - công chức.

* Giới thiệu về nhân sự
Tính đến thời điểm 01/2012, tổng số cán bộ của trường Tiểu học Đông Hải C hiện có 20 giáo viên, nhân viên (xem Chi tiết danh sách cán bộ), trong đó có 03 nữ.....(Xem tiếp)